Proteomická analýza vzorků infikované tkáně získaných pomocí laserové mikrodisekce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hubálek, Martin
dc.contributor.author Jedličková, Veronika
dc.date.accessioned 2009-07-03T13:23:00Z
dc.date.available 2009-07-03T13:23:00Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34287
dc.description.abstract Laserová mikrodisekce (LMD) je metoda, s jejíž pomocí se připravují vzorky pro různá bioanalytická stanovení. Příprava spočívá v izolaci požadované oblasti buněk z tkáňových či buněčných preparátů. LMD se používá hlavně pro účely genomické analýzy. V posledních letech se objevují studie, které tuto metodu využívají pro přípravu vzorků určených k proteomické analýze. Nejčastěji jsou v proteomice využívána spojení LMD s elektroforetickými metodami, po nichž následuje analýza proteinů hmotnostní spektrometrií. V menší míře se vyskytují práce, jejichž postupy jsou založené na kombinaci LMD přímo s hmotnostní spektrometrií. V této práci byla provedena proteomická analýza infikovaných tkání kůže myší s cílem identifikovat bakteriální proteiny. Tkáně byly získány z myší linie Balb/c infikovaných bakteriálním kmenem Francisella tularensis LVS/GFP. Použití tohoto bakteriálního kmene bylo ověřeno v in vitro pokusech na buněčné makrofágové linii J774. Pro důkaz bakteriální infekce v odebraných tkáních bylo využito mikroskopického hodnocení imunochemicky barvených histologických preparátů. Kontrolou, potvrzující přítomnost Francisella tularensis v zpracovávaných tkáních byla detekce bakteriálních proteinů IglC, IglB, nebo FTT1103 pomocí Western blotu. U vzorků získaných z LMD za použití fluorescenční mikroskoplie a vzorků celých tkáňových řezů byla provedena hmotnostní analýza proteinů Francisella tularensis na LC-ESI-QTOF. Z celkového počtu dvaceti vzorků (16 LMD vzorků a 4 vzorky celých tkáňových řezů) bylo v programu Phenyx identifikováno 52 peptidových sekvencí a k nim přiřazeno 34 proteinů. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 4485175 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject laser microdissection eng
dc.subject tandem mass spectrometry eng
dc.subject proteomic analysis eng
dc.subject fluorescent microscopy eng
dc.subject laserová mikrodisekce cze
dc.subject tandemová hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject Francisella tularensis cze
dc.subject proteomická analýza cze
dc.subject fluorescenční mikroskopie cze
dc.title Proteomická analýza vzorků infikované tkáně získaných pomocí laserové mikrodisekce cze
dc.title.alternative Proteomic analysis of infected tissue samples acquired by laser microdissection eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated Laser microdissection (LMD) is a method that is used for preparation of variety of bioanalytical assays. Requiered section is isolated from tissues or cells by this method. Currently, LMD is mostly used for genomic analyses. New studies that apply LMD for preparation of proteomic samples has emerged. Usually LMD samples are separated by electrophoretic methods followed by mass spectrometry. Less often LMD is combined directly with mass spectrometry. Proteomic analysis of infected skin tissues of mice aiming to identify bacterial proteins was performed. Tissues were dissected from Balb/c mice infected by Francisella tularensis LVS/GFP. In vitro tests to confirm the application of GFP bacterial strain in order to visualise the bacteria in situ was performed. Also, immunohistochemical staining confirmed the bacteria at the site of developed granulomas, as well as presence specific bacterial proteins IglC, IglB or FTT1103 by Western blotting. The samples from LMD of fluorescent microscopy and the whole cryosection were analysed by LC-ESIQTOF. There were 52 peptide sequences identifying 34 proteins out of twenty samples (16 LMD and 4 cryosections) found. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D20320
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account