Optimalizace nákladní dopravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Kolínský, Michal
dc.date.accessioned 2009-07-03T13:21:00Z
dc.date.available 2009-07-03T13:21:00Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34281
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku optimalizace nákladní dopravy firmy ČSAD Hodonín. V současné době je optimalizace chápána především jako snižování nákladů, a to nejen na dopravu, ale i na veškeré podnikové procesy. Proto jsou po provedení analýzy současného systému organizace a plánování dopravy navrhnuta určitá opatření vedoucí k zefektivnění těchto procesů. Mezi základní návrh pro optimalizaci dopravy patří pořízení nových vozidel, konkrétně dodávek. Toto opatření by mohlo být z krátkodobého hlediska považováno za zbytečné, ale z dlouhodobého hlediska má svoje opodstatnění, což je v práci dokázáno. Dále je věnována pozornost jednomu z významných klientů společnosti a to firmě Hartmann Rico a.s.. V rámci přeprav pro tuto firmu je řešena problematika okružních jízd. V neposlední řadě je poukázáno na nutnost programového vybavení pro oblast plánování dopravy. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 1988873 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject optimizing eng
dc.subject Transport eng
dc.subject Logistics eng
dc.subject planning eng
dc.subject software eng
dc.subject Optimalizace cze
dc.subject Doprava cze
dc.subject Logistika cze
dc.subject plánování cze
dc.subject software cze
dc.title Optimalizace nákladní dopravy cze
dc.title.alternative Optimizing of cargo transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This dissertation focuses on the optimalization problems connected with the freight transport in the ČSAD Hodonín company presently is optimalization understood not only as freight costs reducing but all the business procedures. As an analysis result of the current business system + route planning, some cost-effective arrangements have been suggested. Basic optimization projects are based in acquisition of new vehicles-vans. In the short-term perspective this arrangement might be found inefficient but in the long-term perspective it finds its effect, which is proven in this dissertation. Attention is also paid to one of the important company clients ? Hartmann Rico a.s.. When providing transport services for this company the circular journeys problems are beeing solved the necessity of the firmware just for route planning is pointted as well. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20683
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account