Psychologické, etické a sociální aspekty dárcovství oocytů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeřuchová, Magdalena cze
dc.contributor.author Chaloupská, Blanka
dc.date.accessioned 2009-07-03T12:51:43Z
dc.date.available 2009-07-03T12:51:43Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34209
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce jsou psychologické, etické a sociální aspekty dárcovství oocytů. V teoretické části je popisována anatomie a fyziologie ovárií, proces dárcovství, podmínky, za kterých žena může oocyty darovat. Dále jsou zde popisovány některé etické problémy, které s sebou tato problematika přináší. Ve výzkumné části je popisována metodika výzkumu a dále jsou analyzovány výsledky, zjištěné na základě dotazníkové metody. Výsledky jsou zpracovány v tabulkách, grafech a slovně popsány. V diskuzi, která je na konci výzkumné části, jsou rozebírány předem stanovené výzkumné záměry. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 665802 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject etika cze
dc.subject oocyty cze
dc.subject dárkyně cze
dc.subject dárcovství cze
dc.subject ethics eng
dc.subject oocyte eng
dc.subject donors eng
dc.subject donations eng
dc.title Psychologické, etické a sociální aspekty dárcovství oocytů cze
dc.title.alternative Psychological, ethical and social aspects of oocytes donation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Beránková, Světlana cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated Psychological, ethical and social aspects of an oocyte donation is the main theme of this bachelor´s thesis. The theoretical part of the thesis explains ovary anatomy and physiology, donation process and conditions under which a woman can donate oocytes. In addition, there are some ethical issues resulting from the subject matter in the thesis. The practical part of the thesis describes research methodology, analyzes results determined on the basis of a questionnaire method. The results are proceseed in tables, graphs and verbally explained. The practical part is concluded by a discussion analyzing pre-defined intentions of the research. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D21035
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account