Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Češek, Břetislav
dc.contributor.author Šolínová, Hana
dc.date.accessioned 2009-07-03T12:41:47Z
dc.date.available 2009-07-03T12:41:47Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34196
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo stanovení hypermolekulárních vlastností celulózových materiálů. K měření byly použity vzorky spalitelných mas. Byla sledována kinetika navlhání a kinetika absorpce organických par při různých teplotách. Zaznamenáváním přírůstků hmotnosti vzorků v závislosti na době absorpce par vybraných kapalin spolu s vyhodnocením těchto naměřených hodnot a následnými výpočty byly získány strukturní a povrchové parametry těchto materiálů, je pórovitost, velikost středních pórů, kompaktnost, adhezní napětí a povrchové napětí. cze
dc.format 59 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject celulózové materiály cze
dc.subject navlhání cze
dc.subject pórovitost cze
dc.subject struktura cze
dc.subject povrchové vlastnosti cze
dc.subject cellulosic materials eng
dc.subject moistening process eng
dc.subject porosity eng
dc.subject surface properties eng
dc.title Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů cze
dc.title.alternative Hypermolecular properties of base matter eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Koplík, Milan
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to determine hypermolecular properties of cellulose materials. The combustible masses were used as samples for measuring. Kinetics of moistening process and the kinetics of absorption of organic solvent vapours were on various temperatures observed. The structural and surface – molecular properties were calculated by evaluating the weight increments in relation to a time of vapour absorption of selected liquids together with, e.g. porosity, value of mean pore radius, compactness, tension of adhesion and tension of surface. eng
dc.description.department Katedra dřeva, celulózy a papíru cze
dc.thesis.degree-discipline Chemická technologie papíru a celulózy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19814 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.rights.physicalunit Práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account