Diagnostické metody a opravy generátorů 57 MW

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tilgner, Jan
dc.contributor.author Jarka, Radek
dc.date.accessioned 2009-07-03T12:36:14Z
dc.date.available 2009-07-03T12:36:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34184
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá diagnostickými metodami a opravami statorů generátorů. Práce obsahuje výčet diagnostických metod používaných při zjišťování skutečného stavu statoru generátoru a zabývá se měřením a vyhodnocováním diagnostických signálů. Bakalářská práce také porovnává diagnostické signály dvou druhů oprav generátorů 57 MW. V závěru navrhuje rozšíření obecně používaných metod pro zjišťování stavu vinutí generátoru a jednotlivých tyčí vinutí při opravách. cze
dc.format 85 s. cze
dc.format.extent 1400399 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject generators eng
dc.subject stator winding eng
dc.subject diagnostic methods eng
dc.subject winding insulation eng
dc.subject insulation resistance eng
dc.subject loss factors eng
dc.subject generátory cze
dc.subject statorová vinutí cze
dc.subject diagnostické metody cze
dc.subject izolační systémy cze
dc.subject izolační odpory cze
dc.subject ztrátoví činitelé cze
dc.title Diagnostické metody a opravy generátorů 57 MW cze
dc.title.alternative Diagnostic methods and repair of generators 57 MW eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is concerned with diagnostic methods and generator stator repairs. The thesis includes a list of diagnostic methods used for generator stator real status identification and it is concerned with measurement and assessment of diagnostic signals. The bachelor thesis also compares diagnostic signals of two ways of generator 57 MW repairs. At the conclusion it suggests to extend generally used diagnostic methods used for generator winding and also single stator bars real status identification. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20781
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account