Vliv působení nízkonákladových leteckých společností na dopravní trh v EU

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Eperješi, Ondřej
dc.date.accessioned 2009-07-03T12:27:52Z
dc.date.available 2009-07-03T12:27:52Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34173
dc.description.abstract Bakalářská práce se bude zabývat rozvojem nízkonákladové letecké dopravy v Evropě. Část práce bude věnována deregulaci leteckého trhu a nízkonákladovému obchodnímu modelu. Poté bude posouzena změna dopravního trhu mezi vybranými zeměmi. Výsledkem této práce bude posouzení, do jaké míry došlo ke změně dopravního trhu po nástupu low-cost aerolinií. cze
dc.format 48 s., 8 příl. s. cze
dc.format.extent 1430806 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject air traffic eng
dc.subject transport market eng
dc.subject Low-cost airlines eng
dc.subject deregulation eng
dc.subject low-cost models eng
dc.subject aviation eng
dc.subject Letecká doprava cze
dc.subject dopravní trhy cze
dc.subject low-cost aerolinie cze
dc.subject deregulace cze
dc.subject nízkonákladové modely cze
dc.subject letectví cze
dc.title Vliv působení nízkonákladových leteckých společností na dopravní trh v EU cze
dc.title.alternative The impact of low-cost airlines on the EU market eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with air transport in Europe. A part of the dissertation attends to deregulation of traffic market and low-cost trade model. Afterwards there is reviewed modification of traffic market among select countries. This dissertation outcome consists in judgement degree of changes in traffic market, that have took place since accession low-cost airlines. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy-Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20739
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet