Změna linkového vedení MHD a následné možnosti rozvoje drážní dopravy v Hradci Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Sedunka, Jan
dc.date.accessioned 2009-07-03T12:16:20Z
dc.date.available 2009-07-03T12:16:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34159
dc.description.abstract Tato práce se zabývá snižováním nákladů na provoz městské hromadné dopravy a možnostmi rozšíření drážní dopravy. Po rozboru největších nedostatků současného linkového vedení jsou navrženy jeho změny, které vedou nejen k úsporám za nižší počet ujetých kilometrů, ale i ke zvýšení celkové atraktivnosti MHD. Na základě tohoto nového linkového vedení jsou rozebrány možnosti rozšíření trolejbusové dopravy nebo zavedení nové tramvajové dopravy. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 4135484 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Hradec Králové eng
dc.subject Public Transport eng
dc.subject Optimalization eng
dc.subject trolleybuses eng
dc.subject trams eng
dc.subject Hradec Králové cze
dc.subject MHD cze
dc.subject Optimalizace cze
dc.subject trolejbusy cze
dc.subject tramvaje cze
dc.title Změna linkového vedení MHD a následné možnosti rozvoje drážní dopravy v Hradci Králové cze
dc.title.alternative Change of urban public transport network and posibilities of enhancing railway network in Hradec Králové eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with decreasing the expenses of public transport and possibilities of further expansion of railway network. Firstly, the biggest problems of the current line system are discussed. Secondly, changes of the line system are presented, resulting into savings in kilometers and increasing overall appeal of public transport. Finally, based on this new line system, possibilities of expanding the trolleybus network or introducing trams into the system are discussed. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20700
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account