Strategie expanze firmy Proman s.r.o. na nové trhy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Nekutová, Marcela
dc.date.accessioned 2009-07-03T12:15:07Z
dc.date.available 2009-07-03T12:15:07Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34155
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na strategii vstupu firmy na nový zahraniční trh. V práci je analyzována firma, její interní a externí prostředí, včetně finanční situace. Řeší se zde i analýza strategických trhů a výběr cílového trhu. Pro cílový trh je nakonec určena strategie vstupu na nový tržní segment, vybrána vhodná forma vstupu a navrženy kroky a opatření, které bude při vstupu nezbytné učinit. cze
dc.format 100 s. cze
dc.format.extent 1923232 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject strategies eng
dc.subject characteristics of a company eng
dc.subject market analysis eng
dc.subject market expansion eng
dc.subject market entry forms eng
dc.subject expansion strategies on the market eng
dc.subject Strategie cze
dc.subject charakteristika firem cze
dc.subject analýza trhu cze
dc.subject expanze na trh cze
dc.subject formy vstupu na trh cze
dc.subject strategie expanze na trh cze
dc.title Strategie expanze firmy Proman s.r.o. na nové trhy cze
dc.title.alternative Proman business expansion strategy into new markets eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Čížek, Pavel
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on business expansion strategy for a new foreign market. In work the company is analyzed, its internal and external situation, including the financial situation. Addresses are also a strategic markets analysis and selection of target market. For the target market is finally determined strategy of entry into the new market segment, selected the appropriate entry form and the proposed steps and measures that will be necessary to make the entry. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20398
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account