Proces získání zakázky ve stavební firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buchta, Miroslav
dc.contributor.author Fischl, Vilém
dc.date.accessioned 2009-07-03T12:12:58Z
dc.date.available 2009-07-03T12:12:58Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34147
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá procesem získání zakázky ve stavební firmě jako jedním z klíčových faktorů při snaze o dosažení její prosperity. Stručně je zde popsán celý postup zakončený podpisem smlouvy o dílo. Jako zdroj pro praktickou část práce slouží informace získané z konkrétní stavební společnosti. cze
dc.format 57 s. , 25 s. příloh cze
dc.format.extent 4886405 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject construction orders eng
dc.subject public orders eng
dc.subject construction companies eng
dc.subject contracts for work eng
dc.subject stavební zakázky cze
dc.subject veřejné zakázky cze
dc.subject stavební firmy cze
dc.subject smlouvy o dílo cze
dc.title Proces získání zakázky ve stavební firmě cze
dc.title.alternative Process of obtaining order in a construction company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with the process of obtaining orders in a construction company as one of key factors for achieving prosperity of the company. The entire procedure completed by signing the contract for work is briefly descriebd. As source for the practical part of the work serve information gained form a factual construction company. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D20197
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account