Automatické stavění vlakových cest

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molková, Tatiana
dc.contributor.author Foltýn, Lukáš
dc.date.accessioned 2009-07-03T12:06:05Z
dc.date.available 2009-07-03T12:06:05Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34130
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá systémem automatického stavění vlakových cest. Analyzuje konflikty v železniční dopravě při stavění vlakové cesty a snaží se stanovit rozhodný okamžik pro postavení vlakové cesty. Navrhuje algoritmus pro systém automatického stavění vlakové cesty. Dále vyhodnocuje analýzu a návrh algoritmu. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 784036 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject interlocking plant eng
dc.subject railway routes eng
dc.subject GTN eng
dc.subject train numbers eng
dc.subject zabezpečovací zařízení cze
dc.subject vlakové cesty cze
dc.subject GTN cze
dc.subject čísla vlaků cze
dc.title Automatické stavění vlakových cest cze
dc.title.alternative Automatic routes setting system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The thesis deals with automatic route setting system. It analyses the conflicts in railway service, when setting the route and it is trying to determine the right time for setting the route. It proposes an algorithm for the automatic routes setting system. Then it evaluates the analysis and the algorithm proposal. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20701
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account