Vliv informovanosti na kvalitu života onkologických pacientů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Vaňásek, Jaroslav cze
dc.contributor.author Ochvatová, Marcela
dc.date.accessioned 2009-07-03T11:04:21Z
dc.date.available 2009-07-03T11:04:21Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34001
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se autorka zabývá problematikou vlivu informovanosti na kvalitu života onkologických pacientů. V teoretické části diplomové práce je definován pojem kvalita života. V empirické části je sledován odraz informovanosti na kvalitu života onkologických pacientů. Je hodnoceno, zda adekvátně informovaní pacienti udávají vyšší kvalitu života a kolik informací si pacienti přejí dostat o svém onemocnění, a to včetně nepříznivé prognózy. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 8325173 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Informovanost cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject onkologičtí pacienti cze
dc.subject sdělování onkologické diagnózy cze
dc.subject psychoonkologie cze
dc.subject Awareness eng
dc.subject life quality eng
dc.subject oncology patients eng
dc.subject oncology diagnostic communication eng
dc.subject psycho oncology eng
dc.title Vliv informovanosti na kvalitu života onkologických pacientů cze
dc.title.alternative The influence of information of the life quality of oncology patients eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Odrážka, Karel cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated In this diploma thesis the author deals with problems of an influence of awareness for the life quality of the oncology patients. The author defines the conception of life quality in the theoretic part. The author observes the reflecting of awareness to the life quality of oncology patients in the empiric part. It is evaluated whether the adequate informed patients indicate higher life quality and how much information the patients are desirous to learn about their illness including an adverse prognosis. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D21120
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet