Specifika ošetřovatelské péče seniorů v otorinolaryngologii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vodička, Jan cze
dc.contributor.author Jarkovská, Klára
dc.date.accessioned 2009-07-03T10:46:39Z
dc.date.available 2009-07-03T10:46:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33938
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá specifiky ošetřovatelské péče seniorů v otorinolaryngologii. Zaměřuje se na pět základních oblastí, které jsou v teoretické části podrobněji popsány a mají přímou souvislost s problematikou ošetřování seniorů v otorinolaryngologii. Práce má dvě části. Teoretickou a praktickou, které jsou rozděleny do jednotlivých kapitol. V teoretické části se autorka zaměřila na stáří obecně, jeho projevy a zvláštnosti, dále pak na anatomii a patologii smyslových orgánů. Další kapitoly tvoří oblast výživy, vnímání bolesti, poruchy rovnováhy a komunikace. V praktické části je popsána metodika výzkumu, analýza vlastního výzkumu, zhodnocení výzkumných otázek a diskuze cze
dc.format 94 s. cze
dc.format.extent 1762269 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject stáří cze
dc.subject stárnutí cze
dc.subject senioři cze
dc.subject otorinolaryngologie cze
dc.subject Ošetřovatelská péče cze
dc.subject smysly cze
dc.subject old age eng
dc.subject aging eng
dc.subject Seniors eng
dc.subject otorinolaryngology eng
dc.subject Nursing care eng
dc.subject perception eng
dc.title Specifika ošetřovatelské péče seniorů v otorinolaryngologii cze
dc.title.alternative Nursing care particularities in seniors concerning otorinolaryngology eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černý, Michal cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is engaged in nursing care particularities in seniors concerning otorinolaryngology. The thesis is focused on five basic areas, which are described in more details in the theoretical part and which has a direct connection with nursing problems refering to seniors in otorinolaryngology. This paper has two parts. Teoretical and practical, which are classified into individual sections. In the teoretical part the author concentrated on the old age generally, its manifestations and specialities, then on anatomy and patology of sensuous organs. Next sections forms a field of nutrition, algaesthesia, disequilibrium, and communication. In the practical part there is described the methodology of research, analysis of the actual research, research evaluation, questions and the discussion. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D21117
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account