Změna organizace dopravy na křižovatce ulic Veselská - J. Skácela - Nádražní ve městě Strážnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Sochorová, Jana
dc.date.accessioned 2009-07-03T10:44:41Z
dc.date.available 2009-07-03T10:44:41Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33930
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu dopravy ve městě Strážnice. Dále analýzou možnosti přebudování současné úrovňové, neřízené křižovatky na okružní křižovatku. Obě křižovatky porovnává z kapacitního hlediska. cze
dc.format 56 s., 17 příl. s. cze
dc.format.extent 1122383 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject transportation surveys eng
dc.subject intensity of vehicles eng
dc.subject capacity of uncontrolled crossroads eng
dc.subject circular crossroads eng
dc.subject dopravní průzkumy cze
dc.subject intenzita vozidel cze
dc.subject kapacita neřízených křižovatek cze
dc.subject okružní křižovatky cze
dc.title Změna organizace dopravy na křižovatce ulic Veselská - J. Skácela - Nádražní ve městě Strážnice cze
dc.title.alternative Change of the organization of transport at the crossroads of the streets Veselská - J. Skácela - Nádražní in the town of Strážnice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is analyse of the current state of transportation in the town Strážnice. Next this work is analyse of reconstrution chances of current level, uncotrolled crossroads at the circular crossroads. The both crossroads are compared to capacity. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20702
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account