Integrace veřejné linkové dopravy na území Národního parku Šumava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seidlová, Andrea
dc.contributor.author Filikarová, Petra
dc.date.accessioned 2009-07-03T10:15:38Z
dc.date.available 2009-07-03T10:15:38Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33866
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá integrací veřejné linkové dopravy na území Národního parku Šumava. Charakterizuje a analyzuje řešené území, navrhuje možnost úpravy linek "zelených" autobusů do jednoznačné a přehledně strukturované sítě. Dotýká se problematiky dopravní integrace v oblasti návrhu a koordinace jízdních řádů. Cílem navrhované integrace je řešení sezónní dopravní obsluhy území s možností plynulého přestupu mezi jednotlivými systémy veřejné hromadné dopravy. V závěru se diplomová práce věnuje možnostem propagačního zabezpečení integrovaného systému. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 5594464 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject public line transportation eng
dc.subject Road transport eng
dc.subject Transport Services eng
dc.subject Integration eng
dc.subject transport integration eng
dc.subject tariff integration eng
dc.subject veřejná linková doprava cze
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject Dopravní obslužnost cze
dc.subject Integrace cze
dc.subject dopravní integrace cze
dc.subject tarifní integrace cze
dc.title Integrace veřejné linkové dopravy na území Národního parku Šumava cze
dc.title.alternative Integration of public line transport in the Šumava National park area eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the integration of the public line transportation at the area of the Šumava National park. The thesis presents the characteristic and analysis of the solved area; it submits a proposal of incorporating the "green" bus lines in an unambiguous and a transparently structured network. It also deals with the transport integration problems as far as design and coordination of time schedules are concerned. The goal of the proposed integration is to solve the area seasonal transport service with the possibility of changing smoothly for individual public transportation systems. At the end, the diploma thesis considers the chances of the integrated system promotion methods. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20690
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account