Příprava a nitrace heterocyklických prekursorů 2,2-dinitroethen-1,1-diaminu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jalový, Zdeněk
dc.contributor.author Horák, Miroslav
dc.date.accessioned 2009-07-03T10:14:04Z
dc.date.available 2009-07-03T10:14:04Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33863
dc.description.abstract Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rozebrány dosud publikované syntézy 2,2-dinitroethen-1,1diaminu (FOX-7). Pro laboratorní i pro technologickou aplikaci byla vybrána metoda vycházející z 2-metylimidazolidin-4,5dionu, která nevede ke vzniku dinitrometanu jako vedlejšího produktu. V praktické části byla provedena kondenzace acetamidinium-acetátu a acetamidinium-sulfátu na 2-metoxy-1metylimidazolidin-4,5dion, který byl dále hydrolýzou převeden na 2-hydroxy-1metylimidazolidin-4,5dion. Byla ověřena nitrace obou látek vedoucí k identickému meziproduktu nitrace2-(dinitrometylen(imidazolidin-4,5dionu, který následnou hydrolýzou poskytoval FOX-7. Dále byl studován vliv metanolického prostředí na 2-metoxy_2metylimidazolidin-4,5dion na 2-metyl_1H-imidazol-4,5dion působením anhydridu kyseliny octové. Byla vypracována metodika stanovení čistoty FOX-7 pomocí UV-Vis spektrofotometrie v alkalické oblasti. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject nitrace cze
dc.subject 2-Hydroxy_2-metalimidazolidin-4,5-dion cze
dc.subject 2-Metoxy_2-metylimidazolidin-4,5-dion cze
dc.subject 2,2-Dinitroeten-1,1-diamin cze
dc.subject UV-Vis spektofotometrie cze
dc.subject nitration eng
dc.title Příprava a nitrace heterocyklických prekursorů 2,2-dinitroethen-1,1-diaminu cze
dc.title.alternative Preparation and nitration of heterocyclic precursors of 2,2-dinitroethen-1,1-diamine eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mareček, Pavel
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In theoretical part of this diploma thesis are shown synthesis of 2,2-dinitroethen-1,1diamine (FOX-7), which are possible up to now. For laboratory and technological application was chosen the method coming out from 2-methylpyrimidine-4,6-diol, which does not lead to emergence of dinitromethane as a minor product. In experimental part of this diploma thesis condensation of acetamidinium-acetate with acetamidinium-sulphate was carried out. This step led to emergence of 2-methoxy-1methylimidazolidine-4,5-dione, which was then hydrolysed to 2-hydroxy-1methylimidazolidine-4,5-dione. It was verified that nitration of both compounds leads to one identical intermediate product 2-(dinitromethylen(imidazolidine-4,5dione, which then was hydrolysed to FOX-7. Next issue was study of influence of methanolic medium on 2-methoxy-2-methylimidazolidin-4,5-dione to 2-methyl_1H-immidazol-4,5-dione by action of acetic acid anhydride. And also methodology for purity determination of FOX-7 by UV-VIS spectrophotometry in alkaline area was elaborated. eng
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23614 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account