Výběr externího skladu na základě analýzy nákladů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Kučera, Petr
dc.date.accessioned 2009-07-03T10:01:52Z
dc.date.available 2009-07-03T10:01:52Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33841
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na problematiku skladování v rámci zásobovacího procesu výrobního závodu. Konkrétně se jedná o stanovení komplexních nákladů externího skladu, zahrnující jeho výběr, včetně nákladů na dopravu materiálu mezi externím skladem a výrobním závodem. Většina poznatků v praktické části pramení ze spolupráce s podniky Johnson Controls, k.s. a Ewals Cargo Care, s.r.o. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1731744 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject external warehousing eng
dc.subject "just in time" eng
dc.subject calculation of costs eng
dc.subject Optimalization eng
dc.subject externí sladování cze
dc.subject "just in time" cze
dc.subject kalkulace nákladů cze
dc.subject Optimalizace cze
dc.title Výběr externího skladu na základě analýzy nákladů cze
dc.title.alternative Choice of an external warehouse based on the cost-analysis perspective eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jezbera, Luděk
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the problems of warehousing in terms of supply process in manufacturing concern. Concretely it assesses the complex costs set up for realisation of external warehouse including its choice and costs of the material transportation between the external warehouse and the production plant. Most of the knowledge in the practical part of the thesis originates from cooperation with Johnson Controls, k.s. and Ewals Cargo Care, s.r.o. companies. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20408
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account