Pupečníková krev - odběry pro uchování kmenových buněk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petržílková, Helena cze
dc.contributor.author Zykudová, Lucie
dc.date.accessioned 2009-07-03T09:50:14Z
dc.date.available 2009-07-03T09:50:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33821
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je pupečníková krev - odběry pro uchování kmenových buněk. V teoretické části jsou definovány pojmy - pupečníková krev, krvetvorba, odběr pupečníkové krve, pomůcky k odběru, technika odběru, použití kmenových buněk, uchování kmenových buněk, společnosti zajišťující odběry pupečníkové krve. Ve výzkumné části jsou zjišťovány postoje lékařů k odběrům pupečníkové krve a následném uchování, a počty odběrů pupečníkové krve za rok 2007 v Pardubické krajské nemocnici, a.s. a v Nemocnici Chrudim, a.s.. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 31349361 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject pupečníková krev cze
dc.subject kmenové buňky cze
dc.subject krvetvorba cze
dc.subject odběry cze
dc.subject umbilical cord blood eng
dc.subject stem cells eng
dc.subject haematogenesis eng
dc.subject blood takings eng
dc.title Pupečníková krev - odběry pro uchování kmenových buněk cze
dc.title.alternative Umbilical cord blood - stem cells harvesting eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Erbenová, Věra cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor work is umbilical cord blood - taking for deposit of the stem cells. In the theoretical part are defined the terms umbilical cord blood, haematogenesis, umbilical cord blood taking, taking equipment, taking technique, stem cells use, stem cells storage, companies providing umblical cord taking. In the research part are identified the attitudes of physicians to umbilical cord taking and storage and the amount of umbilical cord takings in 2007 in Pardubice and Chrudim hospitals. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D21018
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account