Organizace provozu na trati České Budějovice - Plzeň po provedení jednotlivých modernizačních variant

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabáček, Jan
dc.contributor.author Vančura, Martin
dc.date.accessioned 2009-07-03T09:38:48Z
dc.date.available 2009-07-03T09:38:48Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33808
dc.description.abstract Práce se zabývá budoucností železniční trati České Budějovice - Plzeň se zaměřením na jednotlivé modernizační varianty a organizaci vlakové dopravy. Vyhodnocuje navrhovaná modernizační opatření a prověřuje jejich požadovaný přínos. Výstupem práce je vytvoření modelových grafikonů vlakové dopravy pro jednotlivé varianty a plánovaný rozsah dopravy. cze
dc.format 57 s., 5 příl. s. cze
dc.format.extent 6799156 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject modernization eng
dc.subject railway lines eng
dc.subject schedules eng
dc.subject traffic concepts eng
dc.subject passengers traffic eng
dc.subject modernizace cze
dc.subject železniční tratě cze
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject provozní koncepty cze
dc.subject osobní doprava cze
dc.title Organizace provozu na trati České Budějovice - Plzeň po provedení jednotlivých modernizačních variant cze
dc.title.alternative Organization of railway traffic on railway line České Budějovice - Plzeň after finishing infrastructure improvement eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The work dissertation deals with the future of railway line České Budějovice - Plzeň and it is focused on the variants of infrastructure improvement and organization of railway traffic. The work evaluates these infrastructure improvements and it checks their required contribution. The result of the work dissertation is formation of graphic timetable for individual variants and plane of scale traffic. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20672
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account