Úloha sestry v dispenzarizaci nemocných po léčbě zhoubných nádorů hltanu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrobok, Viktor cze
dc.contributor.author Brothánková, Pavlína
dc.date.accessioned 2009-07-03T09:14:10Z
dc.date.available 2009-07-03T09:14:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33734
dc.description.abstract Práce uceleně popisuje problematiku zhoubných nádorů hltanu. V teoretické části seznamuje s anatomií a funkcí hltanu, etiologií a patogenezí, histologií, klinickými příznaky, diagnostikou a léčbou tumorů. Podrobněji popisuje problematiku dispenzarizace nemocných a roli sestry. Ve výzkumné části jsou hodnocena data o pacientech dispenzarizovaných na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. pro zhoubný nádor hltanu. Data byla získána retrospektivní studií. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1284000 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject farynx cze
dc.subject nádory hltanu cze
dc.subject dispenzarizace cze
dc.subject role sestry cze
dc.subject pharynx eng
dc.subject pharynx cancer eng
dc.subject dispensary care eng
dc.subject the roles of nurse eng
dc.title Úloha sestry v dispenzarizaci nemocných po léčbě zhoubných nádorů hltanu cze
dc.title.alternative The role of a nurse in dispensary care of patients after treatment for pharynx malignant tumours eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Michálek, Roman cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis comprehensively describes the problem pharynx cancers. The theoretical part introduces the anatomy and function of the pharynx, etiology and pathogenesis, histology, clinical signs, diagnosing and treatment of tumors. Paper describes in detail dispensary care of patients and the role of a nurse. The research part is evaluated data about patients in dispensary care on Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery in the Regional Hospital Pardubice. Data were obtained by retrospective study. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D21125
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account