Strategie rozmístění logistických center na území ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr cze
dc.contributor.author Usturoi, Denis
dc.date.accessioned 2009-07-03T09:12:45Z
dc.date.available 2009-07-03T09:12:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33731
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá optimálním rozmístěním logistických center na území ČR. Pro volbu rozmístění logistických center byly použité metody vícekriteriální analýzy a heuristická metoda Ardolana. Dále je práce zaměřená na analýzu kritérií ovlivňující volbu rozmístění LC. Následně na základě výše uvedených metod a analýzy je navrženo rozmístění LC na území ČR. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 4599680 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject logistická centra cze
dc.subject strategie rozmístění cze
dc.subject kritéria pro alokace cze
dc.subject Česká Republika cze
dc.subject logistic centres eng
dc.subject locations strategy eng
dc.subject allocation criteria eng
dc.subject The Czech Republic eng
dc.title Strategie rozmístění logistických center na území ČR cze
dc.title.alternative The location strategy of logistic centres in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Podolák, Milan cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the optimal location of logistic centres in the Czech Republic. For solving location problem were used methods of multicriterial analysis and heuristic Ardolan methods. The thesis is further focused on criteria analysis which influence choosing right location of LC. Further part based on analysis and mentioned methods is presenting location concept of LC in the Czech Republic. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20505 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.rights.physicalunit práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account