Daňová problematika pohledávek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šlitr, Miloslav cze
dc.contributor.author Tisoňová, Vladimíra
dc.date.accessioned 2009-07-03T08:56:59Z
dc.date.available 2009-07-03T08:56:59Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33688
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek. Hlavním cílem je zaměření na daňovou problematiku, poněvadž pohledávky tvoří významnou složku aktiv společnosti. Teoretická část práce blíže seznamuje s možnostmi preventivního zajištění pohledávek, oceňování, odpisu pohledávek a tvorbou opravných položek. Praktická část je věnována nejčastějším chybám při vystavování daňových dokladů, splatnosti faktur, inventarizaci pohledávek a přihlášky pohledávek do konkurzního řízení. cze
dc.format 57 s., 4 s. příloh cze
dc.format.extent 1,08 MB cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Pohledávky cze
dc.subject opravné položky cze
dc.subject promlčení pohledávek cze
dc.subject odpis pohledávek cze
dc.subject konkurzy cze
dc.subject Claims eng
dc.subject aktive debts eng
dc.subject limitation of claims eng
dc.subject write off claims eng
dc.subject auditions eng
dc.title Daňová problematika pohledávek cze
dc.title.alternative Tax problems of claims eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor's work deals with the question of claims. The main objective is focus on taxation, because claims form a significant part of company's assets. The theoretical part of the work shows possibilities how to preventively secure claims, deals with evaluation, write off debts and adjustments setting. The practical part is focused on the most frequent mistakes in the field of tax documents issuing, payment of invoices, inventory of claims and claim applications in the insolvency proceedings. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19890 cze
dc.identifier.signature D19890
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account