Komparace statutárních měst

Show simple item record

dc.contributor.advisor Charbuský, Miloš
dc.contributor.author Vašíčková, Jana
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:58:41Z
dc.date.available 2009-07-03T07:58:41Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33548
dc.description.abstract Statutární města mají zvláštní postavení ve veřejné správě České republiky. Jejich území se může členit na městské části nebo na městské obvody s vlastními samosprávnými orgány. Tato bakalářská práce se zabývá nejprve historií statutárních měst, poté částmi zákona o obcích, které se věnují právě těmto městům, a nakonec jednotlivými statutárními městy. Cílem této práce je ukázat, v čem jsou výhody nečlenění Statutárního města Hradec Králové na městské obvody nebo na městské části. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 2134850 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject corporate towns eng
dc.subject town government eng
dc.subject town council eng
dc.subject Hradec Králové eng
dc.subject statutární města cze
dc.subject zastupitelstvo města cze
dc.subject rada města cze
dc.subject Hradec Králové cze
dc.title Komparace statutárních měst cze
dc.title.alternative Comparison of corporate towns eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated Corporate towns have different position in public administration in the Czech Republic. Their area can be divided into town parts or town districts with their own autonomous authorities. This bachelor work is about history of corporate towns, then about parts of a city law which follows these towns and in the end individual corporate towns. The purpose of this work is to show benefits of not dividing Hradec Králové as a corporate town to a town districts or areas. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D20611
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account