Alkalická várka řepky olejky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potůček, František
dc.contributor.author Batelková, Eva
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:53:03Z
dc.date.available 2009-07-03T07:53:03Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33534
dc.description.abstract Cílem práce bylo uskutečnit diskontinuální alkalické várky slámy brukve řepky olejky (Brassica napus) při různých varných podmínkách. Chemická analýza slámy řepky olejky byla zaměřená na stanovení minerálních látek, tříslovin, pryskyřic, Klasonova ligninu a látek extrahovatelných do vody a zředěného roztoku hydroxidu sodného. Buničiny připravené za různých varných podmínek byly charakterizovány celkovým výtěžkem, kappa číslem, obsahem alfa-celulózy a množstvím neprovarů. U buničiny uvařené za nejvhodnějších laboratorních podmínek byly také stanoveny její pevnostní vlastnosti. cze
dc.format 84 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject řepka olejka cze
dc.subject alkalická várka cze
dc.subject stupeň delignifikace cze
dc.subject rapeseed eng
dc.subject soda pulping eng
dc.subject degree of delignification eng
dc.title Alkalická várka řepky olejky cze
dc.title.alternative Alkaline pulping of rapeseed eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Milichovská, Svatava
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to conduct batch soda pulping of rapeseed (Brassica napus) straw at different liquor-to-straw ratio, cooking temperature, and alkali charge. The rapeseed straw was characterized by its chemical composition, namely ash, extractives, and Klason lignin contents, as well as by its water and sodium hydroxide solution solubility. The pulps prepared under various cooking conditions were characterized by their total yield, Kappa number, alpha-cellulose content, and the amount of rejects. For pulp cooked under most suitable laboratory conditions, the mechanical properties were measured as well. eng
dc.description.department Katedra dřeva, celulózy a papíru cze
dc.thesis.degree-discipline Chemická technologie papíru a celulózy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19810 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.rights.physicalunit Práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account