Use of reinforcing polypropylene fibres in soils

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmejda, Aleš
dc.contributor.author Franc, Adam
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:45:48Z
dc.date.available 2009-07-03T07:45:48Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33516
dc.description.abstract Cílem této práce je najít, porovnat a zhodnotit mechanické souvislosti mezi nevyztuženou jílovitou zeminou a jílovitou zeminou vyztuženou náhodně rozmístěnými polypropylenovými fibrilovanými vlákny. Práce zahrnuje dosavadní průzkumy a objevy v této oblasti doma i v zahraničí a porovnává některé výsledky chování zeminy s výsledky zjištěnými laboratorními zkouškami v rámci této bakalářské práce. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 2442169 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Zemina cze
dc.subject vyztužení cze
dc.subject Polypropylenová vlákna cze
dc.subject triaxiální tlak cze
dc.subject přetvoření cze
dc.subject Soil eng
dc.subject reinforcement eng
dc.subject polypropylene fibres eng
dc.subject triaxial compression eng
dc.subject deformation eng
dc.title Use of reinforcing polypropylene fibres in soils eng
dc.title.alternative Použití výztužných polypropylenových vláken v zeminách cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Doležel, Vladimír cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The aim of the work is to find, compare and evaluate any mechanical relationships between unreinforced clayey soil and clayey soil reinforced by randomly distributed polypropylene fibrillated fibres. The work involves the present explorations and discoveries on this problem abroad and in the Czech Republic, and compares some results of mechanical behaviour to the results found out by laboratory exams carried out within the framework of this thesis. cze
dc.description.department Katedra dopravní infrastruktury cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21335 cze
dc.identifier.signature D21335
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account