Diagnóza úrovně hodnotového managementu ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošťáková, Hana cze
dc.contributor.author Šemíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:25:49Z
dc.date.available 2009-07-03T07:25:49Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33480
dc.description.abstract Diplomová práce se nejprve zabývá vymezením pojmu hodnota pro zákazníka, dále je pak vysvětlena podstata hodnotového managementu a jednotlivé fáze hodnotového managementu - odhalit, přizpůsobit, vytvořit, zhodnotit, zdokonalit hodnotu pro zákazníka. Praktická část je věnováma přípravě, realizaci a prezentaci výsledků kvalitativního výzkumu. Ve fázi realizace kvalitativního výzkumu byl metodou osobního dotazování zjišťován způsob provádění jednotlivých fází hodnotového managementu, a to ve dvou divizích polygrafického podniku Obchodní tiskárny, a.s. Kolín. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 8831620 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Hodnota cze
dc.subject hodnota pro zákazníka cze
dc.subject fáze hodnotového managementu cze
dc.subject výzkum fází hodnotového managementu cze
dc.subject Value eng
dc.subject customer value eng
dc.subject phases of Value-Based Management eng
dc.subject research of Value-Based Management eng
dc.title Diagnóza úrovně hodnotového managementu ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Diagnostic of value-based management level in selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kučera, Libor cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated Firstly, the diploma work clarifies the term of customer value. Secondly, it explains the basis of Value-Based Management and its individual phases - discover, commit, create, assess and improve value to the customer. The practical part is concerned with the preparation, realization and presentation of the quality research results. The quality research itself was carried out in two divisions of the polygraphic plant Obchodní tiskárny, a.s. Kolín, where the method of realization of the individual phases of Value-Based Management was investigated by means of personal questioning. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D21820 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account