Prekurzory ekologických třaskavin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matyáš, Robert
dc.contributor.author Musil, Tomáš
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:13:30Z
dc.date.available 2009-07-03T07:13:30Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33445
dc.description.abstract Diplomová práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části diplomové práce byla provedena literární rešerše se zaměřením na fyzikální a chemické vlastnosti a syntézu možných prekurzorů pro přípravu ekologických třaskavin. Na základě získaných znalostí byla experimentálně provedena syntéza 2-amino-4,6-dichloro-s-triazinu, 2-amino-4,6-diazido-s-triazinu, 2,4-diazido-6-nitramino-s-triazinu a realizován pokus o syntézu 5-kyano-1H-tetrazolu. U jednotlivých látek byla stanovena čistota pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. U konečných produktů byla provedena charakterizace pomocí spektrálních metod IČ a UV/VIS a rovněž stanovena elementární analýza. U výsledného 2,4-diazido-6-nitrmino-s-triazinu byla navíc provedena rentgeno-strukturní analýza. Rovněž byla stanovena diferenční termická analýza a u 2-amino-4,6-diazido-s-triazinu provedeny citlivostní testy k nárazu a tření. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject 2-amino-4,6-dichloro-s-triazin cze
dc.subject 2-amino-4,6-diazido-s-triazin cze
dc.subject 2,4-diazido-6-nitramino-s-triazin cze
dc.subject 5-kyano-1H-tetrazol cze
dc.subject rentgeno-strukturní analýzy cze
dc.subject cze
dc.subject UV/VIS cze
dc.subject DTA cze
dc.subject X-ray crystallographic study eng
dc.title Prekurzory ekologických třaskavin cze
dc.title.alternative Precursors of green primary explosives eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zeman, Svatopluk
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part of this thesis includes literature search in field of physical and chemical properties and synthesis of potential precursors suitable for green primary explosives preparation. Based on available information 2-amino-4,6-dichloro-s-triazine, 2-amino-4,6-diazido-s-triazine, 2-nitramino-4,6-diazido-s-triazine were synthesized and an attempt to 5-cyano-1H-tetrazole synthesis was launched. Purity of each substance was determined by HPLC and final products were characterized by spectral analysis (IR, UV/VIS), elemental analysis and differential thermal analysis. The X-ray crystallographic study of the final 2-nitramino-4,6-diazido-s-triazine was performed. The sensitivity of 2-amino-4,6-diazido-s-triazine to impact and friction was also determined. eng
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23607
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account