Punishment in victorian public schools

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav cze
dc.contributor.author Süsserová, Jitka
dc.date.accessioned 2009-06-30T11:13:09Z
dc.date.available 2009-06-30T11:13:09Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33422
dc.description.abstract This bachelor work concentrates on the forms of punishments in victorian public schools. Firstly, in order to understand the second part of the work there is mentioned a social and cultural context of victorian period. Then, the work is directly dedicated to the particular forms of the punishments, that are based on both the fiction and also on the non-fiction victorian literature. eng
dc.format 45 s. cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject viktoriánská společnost cze
dc.subject vzdělání cze
dc.subject školské reformy cze
dc.subject studenti cze
dc.subject tresty cze
dc.subject victorian society eng
dc.subject Education eng
dc.subject educational reforms eng
dc.subject students eng
dc.subject punishments eng
dc.title Punishment in victorian public schools eng
dc.title.alternative Tresty ve viktoriánských školách tzv."public schools" cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zaměřuje na formy trestů v tzv."public schools" v Anglii 19.století. Z důvodu porozumění hlavní části je nejprve nastíněn sociálně-kulturní kontext viktoriánské doby. Poté, se již práce přímo věnuje jednotlivým formám trestů, které jsou podloženy jak literaturou faktu, tak i dobovou beletrií. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19212 cze
dc.identifier.signature D19212
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account