The creative language of headlines in English tabloids

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbanová, Zuzana cze
dc.contributor.author Bárta, Martin
dc.date.accessioned 2009-06-29T13:48:56Z
dc.date.available 2009-06-29T13:48:56Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33413
dc.description.abstract This bachelor work focuses on the language of headlines in tabloid newspapers. Its aim is to analyze creativity, which is used by copy editors to draw attention. It deals mostly with figurative language and sense relations. This work also attempts to uncover hidden meanings in several headlines to illustrate how particular language means are used. eng
dc.format 53 s. cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject figurativní jazyk cze
dc.subject metafory cze
dc.subject metonymie cze
dc.subject slovní hříčky cze
dc.subject noviny cze
dc.subject novinové titulky cze
dc.subject figurative language eng
dc.subject metaphors eng
dc.subject metonymy eng
dc.subject sense relations eng
dc.subject Newspapers eng
dc.subject headlines eng
dc.title The creative language of headlines in English tabloids eng
dc.title.alternative Kreativní jazyk novinových titulků v britském bulvárním tisku cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zaměřuje na jazyk novinových titulků v bulvárním tisku. Jejím cílem je analýza jazykových prostředků, které jsou využívány s cílem vytvořit co nejvíce kreativní titulky. Hlavními jazykovými prostředky, které jsou zde analyzovány, jsou figurativní jazyk, homonymie a polysémie. V praktické části jsou prozkoumány jednotlivé novinové titulky, které tyto jevy obsahují. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19224 cze
dc.identifier.signature D19224
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account