Pamírský dům - harmonie dvou světů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hyánková, Tereza
dc.contributor.author Dušek, Libor
dc.date.accessioned 2009-06-22T15:17:41Z
dc.date.available 2009-06-22T15:17:41Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33351
dc.description.abstract Předmětem práce je seznámení se s fenoménem tradiční pamírské architektury, s pamírským domem, ve kterém takřka všichni Pamírci již po generace doposud žijí. Tento dům vypovídá mnohé o materiální a duchovní kultuře, religiozitě a historii etnik žijících v drsném horském prostředí autonomní republiky Horský Badachšán. Symbolika tradičního pamírského domu je provázána s ismá'ílitským náboženstvím (jedna z forem ší'itského islámu), které Pamírci vyznávají. Práce prostřednictvím domu popisuje a analyzuje vztah Pamírců k vlastním tradicím, historii, náboženství a kultuře v nejširším slova smyslu. Dále text reflektuje proces sovětské a post-sovětské transformace a dopad historicko-politických událostí na společnost. Jako těžiště práce poslouží data z terénních výzkumů, které autor absolvoval v srpnu až říjnu 2006 a září a říjnu 2008. cze
dc.format 131 s. cze
dc.format.extent 4485215 bytes cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Pamir eng
dc.subject Pamiri houses eng
dc.subject religious symbolism eng
dc.subject Isma'ílíja eng
dc.subject zoroastrism eng
dc.subject Tajikistan eng
dc.subject Pamír cze
dc.subject pamírské domy cze
dc.subject náboženská symbolika cze
dc.subject Isma'ílíja cze
dc.subject zoroastrismus cze
dc.subject Tádžikistán cze
dc.title Pamírský dům - harmonie dvou světů cze
dc.title.alternative Pamiri house - harmony of two worlds eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Petráň, Tomáš
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The theme of the work is the phenomen of traditional Pamiri architecture, Pamiri house as such, in which, until nowdays the Pamiris live. This house tells a lot about material and spiritual culture, religion and history of the people living in the rough mountain environment of Gorno Badakhshan Autonomous Province. The symbolism of the traditional Pamiri house relates to the Ism???lic religion (one of the forms of the Shi?a islam) in which the Pamiris believe in. The work also describes and analyses the relationship between Pamiris and their own traditions, history, religion and culture. The text reflects the process of Soviet and post-Soviet transformation and the impact of the historical and political events on society. The base of the work lies in the field research of the author. He travelled and investigated through Gorno Badakhshan between August and October 2006 and September and October 2008. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D20260
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account