Aktuální problematika výchovy v dětských domovech a výchovných institucích na Královéhradecku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana
dc.contributor.author Vágenknechtová, Tereza
dc.date.accessioned 2009-06-22T15:01:54Z
dc.date.available 2009-06-22T15:01:54Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33297
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší aktuální problematiku výchovy v dětských domovech a výchovných institucích. V teoretické části vymezuji a charakterizuji ústavní výchovu všeobecně, především pomocí tématické literatury, zejména se opírám o knihy Oldřicha Matouška a současné legislativy týkající se ústavní péče. V praktické části jsem se zaměřila na konkrétní zařízení v Královéhradeckém kraji a na problémy, které výchovu ve výchovných zařízeních ztěžují, zejména šikana, komunikace mezi zařízeními, útěky, spolupráce s rodiči, hrozba "nakažení se" delikvencí a dlouhodobé pobyty. V celé práci pak můžete najít příběhy dětí, které ústavní péčí prošly a konkrétní snahy mnou zvolených zařízení o zlepšení kvality života takzvaných ústavních dětí. cze
dc.format 61 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Education eng
dc.subject children's homes eng
dc.subject educational facilities eng
dc.subject institutional education eng
dc.subject protecting education eng
dc.subject výchovy cze
dc.subject dětské domovy cze
dc.subject výchovné zařízení cze
dc.subject ústavní výchovy cze
dc.subject ochranná výchovy cze
dc.title Aktuální problematika výchovy v dětských domovech a výchovných institucích na Královéhradecku cze
dc.title.alternative The contemporary problems of education in children's homes and educational facilities in the region of Hradec Králové eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kremličková, Marta
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with contemporary issues of education in children's homes and educational facilities. The theoretic part describes institutional education in general and is based mainly on Oldřich Matoušek books and contemporary legislation of  institutional education. The practical part is aimed to particular facilities in the region of Hradec Králové and to their problems, especilly - chicane, escapes, cooperation among facilities, cooperation with families, etc. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D20271
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account