Sociální kontexty vnímání filmů s homosexuální tematikou

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Maiello, Giuseppe
dc.contributor.author Malíková, Kristýna
dc.date.accessioned 2009-06-22T14:48:56Z
dc.date.available 2009-06-22T14:48:56Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33252
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku homosexuality a jejího zobrazování v médiích, zejména ve filmu. Společnost a film se navzájem úzce ovlivňují, a proto má reprezentace sexuálních menšin ve filmu dopad na smýšlení společnosti, a to následně zase na filmovou tvorbu. Práce se zabývá homosexualitou všeobecně, jejím obrazem v médiích a tématy s tím souvisejícími jako je stereotypizace a cenzura. Důraz je kladen i na prozkoumání pohledu na homosexualitu v českých médiích a jejích proměnách v průběhu historie až do současnosti. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 305497 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Homosexuality eng
dc.subject Media eng
dc.subject films eng
dc.subject representation eng
dc.subject stereotypes eng
dc.subject censorship eng
dc.subject Homosexualita cze
dc.subject Média cze
dc.subject filmy cze
dc.subject zobrazování cze
dc.subject stereotypy cze
dc.subject cenzura cze
dc.title Sociální kontexty vnímání filmů s homosexuální tematikou cze
dc.title.alternative Social contexts of the perception of Queer Cinema eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pabian, Petr
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the issue of homosexuality and its reflection in media and film in particular. Society and cinema closely interact with each other which is the reason why the representation of sexual minorities in the cinema has influenced the opinion of society (social consciousness) and subsequently the film production. The thesis deals with homosexuality in general but it also inquires into its media reflection and the related topics such as stereotypization and censorship. The emphasis is put on elaboration of the Czech media representation and view of homosexuality and the changes of (Czech) people's attitudes towards the issue in the course of time. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D20091
dc.thesis.degree-program Sociologie cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet