Kriminalita na přelomu 19. a 20. století na příkladu Valdické věznice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Velková, Alice
dc.contributor.author Podrábská, Iveta
dc.date.accessioned 2009-06-22T14:37:46Z
dc.date.available 2009-06-22T14:37:46Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33223
dc.description.abstract Práce se zabývá kriminalitou na přelomu 19. a 20. století. Úvodní část je zaměřena na vývoj kriminality, trestního práva a vězení. Hlavním tématem je mužská věznice ve Valdicích. Autorka se především soustředí na život vězňů, který podložila studiem materiálu ze SOA Zámrsk a informačních zdrojů z věznice Valdice. Práce je doplněna o obrázkovou přílohu, která podává obraz o situaci trestnice. cze
dc.format 74 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Criminality eng
dc.subject penal law eng
dc.subject prisons eng
dc.subject Valdice eng
dc.subject Kriminalita cze
dc.subject trestní právo cze
dc.subject vězení cze
dc.subject Valdice cze
dc.title Kriminalita na přelomu 19. a 20. století na příkladu Valdické věznice cze
dc.title.alternative Criminality at the turn of the 19th and 20th century on example of the Valdice prison eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Halířová, Martina
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on criminality at the turn of the 19th and 20th century. The first part of this work summarizes the development of criminality, penal law and prison. The author´s main topic is male prison in Valdice. Author mainly deals with the life of prisoners, that is illustrated with materials and information sources from SOA Zámrsk and prison Valdice. This work is complemented with hooked illustration which point the situation or the penitentiary of those days. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D20528
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account