VEČERY POD LAMPOU S VEČERY POD LAMPOU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláč, Antonín
dc.contributor.author Sedláková, Markéta
dc.date.accessioned 2009-06-22T14:35:19Z
dc.date.available 2009-06-22T14:35:19Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33211
dc.description.abstract Tato práce se zabývá rozborem dvou sešitových edic nesoucích jeden název - Večery pod lampou. První z nich vycházela v letech 1940-1944, druhá pak mezi roky 1991 a 2001. Už samotné jméno těchto časopisů s ženskou četbou nastiňuje, že se jednalo o literaturu odpočinkovou a kratochvilnou, kterou je možno přečíst za jeden večer. Každá ze sérií měla svá specifika, ale v mnohém se naopak shodovaly. Práce jsem rozdělila na čtyři hlavní oddíly. Úvodní kapitola se věnuje vývoji sentimentálních románků vedoucímu až k jejich sešitkové podobě, ze které vzešly samotné Večery pod lampou. V následující kapitole je rozebírána protektorátní edice, část třetí obsahuje charakteristiku edice obnovené. V závěru se věnuji srovnání obou časopisů. Rozboru jsou podrobeny všechny aspekty jednotlivých řad, tj. okolnosti vzniku a zániku, vydavatel a redakce, fyzický vzhled sešitů, obsah a jazyk příspěvků, motivy a kulisy románů, stejně tak i podoba jejich ukončení a pojednání o postavách. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 572482 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Večery pod lampou eng
dc.subject Železný Ivo eng
dc.subject Stříbrný Jiří eng
dc.subject sentimental novelettes eng
dc.subject periodicals eng
dc.subject Večery pod lampou cze
dc.subject Železný Ivo cze
dc.subject Stříbrný Jiří cze
dc.subject červená knihovna cze
dc.subject periodika cze
dc.title VEČERY POD LAMPOU S VEČERY POD LAMPOU cze
dc.title.alternative Evenings under lamp with the Evenings under lamp. Comparation of the original and renewed edition eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Magincová, Dagmar
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This thesis considers analysis of two part issues calling itself Evenings by the lamp. The first of them used to serialize in period of 1940-1944, the second between years 1991 and 2001. Just the simple name of those women's magazines outlines they used to be light and amusing reading which could be finished during one evening. Each of those series had it's own specifics but they had a lot of common too. Thesis is subdivided into four main parts. The preamble introduces the involvement of sentimental novels to their notebook form, which was antecedent to Evenings by the lamp itself. Protectorate edition is analysed in the following chapter, section number three contains characteristics of refreshed series. The last part is based on comparing both magazines. All aspects of each edition are liable to the analyse, that means circumstances of rise and fall, publisher and editorship, appearance of notebooks, content and language level of writings, themes and scenes of novels as well as form of theirs happy-ends and elaboration of characters. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D20534
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account