Nerovné šance na vzdělání z hlediska postavení rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pabian, Petr
dc.contributor.author Zemanová, Jarmila
dc.date.accessioned 2009-06-22T14:20:22Z
dc.date.available 2009-06-22T14:20:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33197
dc.description.abstract Předmětem této práce jsou nerovné vzdělanostní šance z hlediska postavení rodiny. Sledovanými faktory jsou dosažené vzdělání rodičů a prestiž jejich profese. První část je věnována proběhlým výzkumům, dále jsou vymezeny základní pojmy a teoretikové zabývající se vzdělanostními nerovnostmi ve společnosti. Cílem práce je zjistit, zda vzdělání rodičů a prestiž jejich profese ovlivňuje vzdělanostní aspirace a motivaci dítěte. Druhá část obsahuje průběh a závěry dotazníkového šetření. cze
dc.format 72 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Family eng
dc.subject unequal opportunities eng
dc.subject Education eng
dc.subject Motivation eng
dc.subject prestige eng
dc.subject Rodina cze
dc.subject nerovnosti cze
dc.subject vzdělání cze
dc.subject Motivace cze
dc.subject prestiž cze
dc.title Nerovné šance na vzdělání z hlediska postavení rodiny cze
dc.title.alternative Unequal opportunities for education with respect to family status eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Trousil, Michal
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The subject of this work is unequal opportunities for education with respect to family status. Parent´s educational attainment and prestige of their proffesion are monitored factors. The first part of theses deals with carried out researches, next there are introduced essentials conceptions and theorists, which deal with unequal opportunities for education in society. The aim is to get to know, if children's educational aspirations and their motivations are influenced by their parent's education and prestige of their profession. Last part of the theses deals with course and evaluation of questionnaire survey. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D20107
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account