Stanovení vlastností vápenných malt a omítek na bázi vápenných kaší připravených hašením různých pálených vápen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bayer, Karol
dc.contributor.author Černotová, Lenka
dc.date.accessioned 2009-05-12T08:39:03Z
dc.date.available 2009-05-12T08:39:03Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/32899
dc.description.abstract Práce je zaměřena na porovnání zpracovatelských a užitkových vlastností maltových směsí na bázi bílého vzdušného vápna připravených tradiční a průmyslovou technologií. V teoretické části je zpracována rešerše shrnující základní informace o složkách malt, jejich přípravě, vlastnostech a užití, doplněné o historický vývoj. V experimentální části jsou studovány tří typy vápenných pojiv, které se lišily podmínkami výpalu, surovinou a dobou uležení. Testovány byly vápenné kaše připravené pálením z vápence Vitošov tradičním postupem pálení v polní peci. Teplota výpalu se pohybovala v rozmezí 850–900 °C a lze toto vápno klasifikovat jako měkce pálené. Další pojivo bylo připraveno z komerčně dostupného páleného vápna z lokality Mokrá u Brna za teploty výpalu 1000 ˚C. Z tohoto byly připraveny tři typy pojiva, které se lišily dobou uležení, resp. úpravou vlastností - mícháním. Vlastnosti byly porovnávány s maltou připravenou z dlouhodobě uleželé vápenné kaše z lokality Šosůvka. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 4067423 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/32784">Průzkum a restaurování části nástěnné malby na severní stěně tzv. Očistcové kaple v NP objektu bývalé piaristické koleje v Litomyšli</a>
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject malty cze
dc.subject vápno cze
dc.subject vápenná kaše cze
dc.subject hašení vápna cze
dc.subject mortars eng
dc.subject lime eng
dc.subject lime paste eng
dc.subject lime slaking eng
dc.title Stanovení vlastností vápenných malt a omítek na bázi vápenných kaší připravených hašením různých pálených vápen cze
dc.type bakalářská práce teoretická cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the comparison of manufacturing and utility properties of white-lime based mortar mixtures, prepared in a traditional, and industrial way. There is a research elaborated in the theoretical part of this work, summaring basic information about the components of the mixtures, about prepairing, their properties and applications, completed with the historical development. In the experimental section there are three types of lime binders studied, differing in burning-conditions, raw material and the period of out-standing. The lime pulps, prepared in a traditional way by burning Vitošov limestone in a traditional kiln were tested. The temperature of burning was between 850-900 °C, so this lime can be as soft-burnt classified. Another binder was prepared from a commercionally available lime from the Mokrá u Brna locality with 1000 °C burning temperature. There were three types of binder prepared from it, differing in the period of maturing, or in the modifying of the properties by mixing. The properties were compared with those of another lime pulp originated at Šošůvka locality. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D15999
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account