Konzervace sochy sv. Václava z kutnohorského vápence, zhotovení rekonstrukce této sochy v umělém kameni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Košvanec, Aleš
dc.date.accessioned 2009-03-26T15:54:14Z
dc.date.available 2009-03-26T15:54:14Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/32778
dc.description.abstract Práce popisuje průběh konzervace sochy sv. Václava a vyhotovení její rekonstrukce v umělém kameni. Práce obsahuje popis památky, jejího poškození a základní údaje. Dále je součástí práce restaurátorský průzkum na jehož základě je stanovena koncepce restaurování – konzervace. Pozornost je věnována postupu restaurátorských prací realizovaných na soše. Rovnež je zde zdokumentován proces vyhotovení ideální rekonstrukce sochy v umělém kameni. Jsou zde popsány jednotlivé technologické, řemeslné a výtvarné postupy uplatněné při restaurování i při vzniku rekonstrukce. Součástí práce je i rozsáhlá obrazová a grafická dokumentace. cze
dc.format 30 s. cze
dc.format.extent 29,0 MB
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/30257">Křížové cesty v Nových Hradech u Litomyšle a ve Stárkově</a>
dc.subject konzervace cze
dc.subject sochařství cze
dc.subject restaurátorský průzkum cze
dc.subject umělý kámen cze
dc.title Konzervace sochy sv. Václava z kutnohorského vápence, zhotovení rekonstrukce této sochy v umělém kameni cze
dc.type bakalářská práce praktická cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D16004-P1
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account