Practical aspects of JIT

Show simple item record

dc.contributor.author Průša, Petr
dc.contributor.author Tilkeridis, David
dc.contributor.author Kampf, Rudolf
dc.date.accessioned 2009-03-12T15:53:58Z
dc.date.available 2009-03-12T15:53:58Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/32147
dc.description.abstract In today’s production practice the concept of JIT is connected to many factors which significantly decide its success or failure. These factors can be understood both like premises and like consequences. To find and describe these factors needs deep analysis and long practical surveys. Generally the core of these factors can be found in the concept of lean production. Before implementing JIT in live, mainly following factors (methods) shall be considered: Pull scheduling in Heijunka concept, Rapid setup, TQM, OEE, Jidoka and program of 5S and 3M. Each company to run JIT shall decide the prevention policy and necessary steps in order to avoid problems which may occur shortly after the implementation phase of JIT. If these factors are not well taken into account, the JIT concept itself will be a good indicator of company weaknesses (e.g. bad quality, long setup of machines, unreliable supplier) which will guarantee occur once the stock level goes down, but company will suffer from these quite a long time and finally may give up JIT at all. Nowadays kanban can be proposed as a useful driver of JIT in most companies, but the concept of this method needs precise rules and strict follow-up activities in practice. eng
dc.format s. 101-108 cze
dc.format p. 101-108 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 11(2005) eng
dc.subject JIT cze
dc.subject faktory úspěchu cze
dc.subject faktory selhání cze
dc.subject štíhlá produkce cze
dc.title Practical aspects of JIT eng
dc.title.alternative Praktické aspekty JIT cze
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated Produkční koncept JIT je v současné praxi spojen s mnoha faktory, které se významně zasloužily o úspěch či selhání. Tyto faktory mohou být chápány jako předpoklady a důsledky. K nalezení a popsání zmíněných faktorů je třeba hlubší analýza a dlouhých praktických průzkumů. Zpravidla jádro může být nalezeno v konceptu štíhlé produkce. Před implementací JIT do praxe, by měli být zváženy převážně následující faktory (metody): tahové plánovaní v Hijunka konceptu, rychlé nastavení, TQM, OEE, Jidoka a program 5 S a 3 M. Každá společnost užívající JIT by se měla rozhodnout pro preventivní politiku a nezbytné kroky a to z důvodu vyvarovnání se problémů, které by se mohli objevit krátce po implementační fázi JIT. Pokud tyto faktory nejsou brány v úvahu, JIT koncept bude dobrým ukazatelem slabých stránek společnosti (tj. špatná kvalita, dlouhodobé nastavení (seřízení) strojů, nespolehlivý dodavatelé), které budou garantovat pouze jeden případ selhání skladovací úrovně, a společnost bude toto trpět dlouhou dobu a nakonec může přestat používat JIT uplně. V dnešní době „kanban“ je navržen jako užitečný prvek pro JIT v mnoha společnostech, ale koncept této metody potřebuje přesná pravidla a striktně sledované aktivity v praxi. cze
dc.identifier.signature 47578
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account