Valivý kontakt jako dynamický tribologický problém

Show simple item record

dc.contributor.author Kaloč, Rudolf
dc.contributor.author Beneš, Libor
dc.contributor.author Kout, Jan
dc.date.accessioned 2009-03-12T15:52:11Z
dc.date.available 2009-03-12T15:52:11Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/32045
dc.description.abstract V článku jsou shrnuty a znovu zhodnoceny výsledky dosavadního výzkumu, který se zabýval vlivem nehomogenity materiálu na iniciaci poruch, vycházejících z (pod)povrchových vrstev. Autoři upozorňují na možnost vzniku relaxačního samobuzeného kmitání v povrchových vrstvách. Opírají se o rozbor dynamiky spojitého prostředí, ze kterého vyplývá reálná možnost vzniku relaxačního kmitání v kontaktu kolo/kolejnice. Možný vznik takového druhu kmitání závisí na průběhu součinitele tření ve vztahu k rychlosti jízdy, a ve zvláštním případě mohou vzniknout stabilní cykly kmitání s nespojitým průběhem výchylek, tedy s rázovým charakterem, pro který je charakteristická přetržitost v průběhu rychlosti kmitání. Zcela věrohodná prognóza tohoto nepříznivého jevu je stěží uspokojivě řešitelná teoreticky. Proto autoři v závěru presentují nové zkušební zařízení, kterým mají být predikované jevy ověřeny. Zároveň bude na vložených vzorcích sledován vliv kmitání na stav povrchu. Z předložené práce je zřejmé, že jevy, hodnotící možné iniciace a lokální degradace kontaktních oblastí, jsou úzce svázány s jevy tribologickými, které jsou chápány jako procesy dynamické. cze
dc.format s. 45-64 cze
dc.format p. 45-64 eng
dc.format.extent 1219996 bytes cze
dc.format.extent 1219996 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 10 (2004) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject tribologie cze
dc.subject kolejnice cze
dc.subject kola cze
dc.subject defekty cze
dc.subject opotřebení povrchu cze
dc.subject Výzkum cze
dc.title Valivý kontakt jako dynamický tribologický problém cze
dc.type Article eng
dc.identifier.signature 47578
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account