Posouzení nahrazení regionální vlakové dopravy dopravou autobusovou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabáček, Jan cze
dc.contributor.author Michalica, Jiří
dc.date.accessioned 2009-02-02T10:59:58Z
dc.date.available 2009-02-02T10:59:58Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30389
dc.description.abstract První část diplomové práce komplexně porovnává železniční a autobusovou regionální dopravu a její ekonomickou náročnost. Cílem práce je vypočítat jednotkové náklady obou druhů dopravy a porovnat je. Dále se práce okrajově zabývá stanovením standardů v regionální dopravě a stanovuje také postup při nahrazení vlakové dopravy autobusovou dopravou. cze
dc.format 72 s., 3 s. příloh cze
dc.format.extent 998574 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject regionální doprava cze
dc.subject vlaky cze
dc.subject autobusy cze
dc.subject nahrazení cze
dc.subject Náklady cze
dc.subject standardy cze
dc.subject regional transport eng
dc.subject trains eng
dc.subject buses eng
dc.subject substitution eng
dc.subject Costs eng
dc.subject standards eng
dc.title Posouzení nahrazení regionální vlakové dopravy dopravou autobusovou cze
dc.title.alternative The examination of replacement of regional train transport by bus transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated First chapter of this diploma work compares railway regional transport and bus regional transport and its economic costingness. The core part of this work is calculation of unit expenses of both types of transports and theirs comparison. Further work marginally deals with assessment of standards in regional transport and also establishes procedure of substitution train transport by bus transport. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19739 cze
dc.identifier.signature D19739
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account