Studium vlastností jádrových pigmentů na bázi ZnO, MgO, MoO3 a WO3 v antikorozních povlacích

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Houšková, Vendula
dc.date.accessioned 2008-12-31T11:11:53Z
dc.date.available 2008-12-31T11:11:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30363
dc.description.abstract Termickými metodami byly připraveny pigmenty nejádrového a jádrového typu na bázi oxidů ZnO, MgO, MoO3 a WO3. Jádrové pigmenty představovaly vrstvy těchto oxidů na minerálním nosiči neizometrického tvaru. Tyto pigmenty byly charakterizovány z hlediska fyzikálně-chemických vlastností v práškovém stavu. Dále byly připraveny nátěrové hmoty na bázi vodouředitelných styren-akrylátových a rozpouštědlových epoxyesterových pojiv s obsahem syntetizovaných pigmentů. Filmy vytvořené na ocelových panelech z těchto nátěrových hmot byly podrobeny urychleným korozním testům v kondenzačních komorách. Byl posouzen vliv syntetizovaných nejádrových pigmentů a od nich odvozených pigmentů jádrového typu na bariérovou a antikorozní ochranu nátěrových filmů na základě nepřímých korozních testů a pomocí urychlených korozních zkoušek a byla určena jejich antikorozní účinnost. Z výsledků testů byla určena vhodná aplikace pigmentů do daného pojiva a pro dané prostředí. cze
dc.format 134 s., 29 s. obr. příloh + teze cze
dc.format.extent 47027557 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject jádrové pigmenty cze
dc.subject zinkit cze
dc.subject periklas cze
dc.subject molybdenan cze
dc.subject wolframan cze
dc.subject koroze cze
dc.subject antikorozní účinnost cze
dc.subject core pigment eng
dc.subject zincite eng
dc.subject periclase eng
dc.subject molybtate eng
dc.subject tungstate eng
dc.subject corrosion eng
dc.subject anticorrosion efficiency eng
dc.title Studium vlastností jádrových pigmentů na bázi ZnO, MgO, MoO3 a WO3 v antikorozních povlacích cze
dc.title.alternative A Study of properties of the core pigments based on ZnO, MgO, MoO3 and WO3 in the anticorrosive coatings eng
dc.type disertační práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated In the thesis, oxide particles of ZnO, MgO, MoO3 and WO3 as a non-core pigments and core pigments, these oxides on selected mineral carriers, were synthesized by thermal methods. In dependence on starting compounds were obtained the particles varying in shape and size. The synthesized pigments were characterized and the indirect anticorrosive testing (determination of weight losses) were carried out. Then, the pigments were applied to a solvent-borne and a water-borne organic resin and coated steel samples were created. The coated samples were put to the accelerated corrosion tests in salt spray cabinet and SO2 cabinet for determination of the corrosion resistance. From the results of indirect and direct corrosive tests, suitable anticorrosive pigments for each type of binder and atmosphere (coastal or industrial) were intended. eng
dc.description.department Ústav polymerních materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19699 cze
dc.identifier.signature D19699
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet