Možnost volby pro budoucí matku.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erbenová, Věra
dc.contributor.author Semeráková, Markéta
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:38:38Z
dc.date.available 2008-11-02T11:38:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30293
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce s názvem „Možnost volby pro budoucí matku‘‘ je teoreticko-výzkumnou prací a skládá se ze dvou částí. První část je zaměřena na teorii, kde se zabývám historii porodu, volbou porodnice, přípravou k porodu, normálním porodem, alternativním porodnictvím, porodem doma, jeho výhodami a nevýhodami, přítomností otce u porodu doma. Informace o jednotlivých tématech jsem získala v odborné literatuře. Druhá část je výzkumná. Základem bylo sestavení dvou anonymních dotazníků určených pro těhotné ženy, které alespoň jednou rodily a pro porodní asistentky pracující na porodním sále nebo jiném gynekologickém oddělení. Zjišťovala jsem iniciativu porodních asistentek v oblasti alternativního porodnictví. Zda se porodní asistentky o tuto problematiku zajímají. Ověřovala jsem si zodpovědnost žen ohledně porodu doma. Posledním cílem práce bylo zjistit zájem o možnost volby místa porodu. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 412508 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject historie cze
dc.subject porody cze
dc.subject budoucí matky cze
dc.subject možnosti cze
dc.subject volby cze
dc.subject history eng
dc.subject birth eng
dc.subject expectant mothers eng
dc.subject possibilities eng
dc.subject choices eng
dc.title Možnost volby pro budoucí matku. cze
dc.title.alternative Possibility of choice for expectant mother eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petržílková, Helena
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Final bachelor work is named: „Possibility of choice for expectant mother‘‘ is theoretical – experimental work built up on 2 parts. The first part is theory. I am engaged in history of birth, births, preparation to birth, alternativ obsterics, birth at home, its advantages and disadvantages, attendance of father by birth at home. Information about each topics I found in special literature. The second part is experimental. It is based on anonymous questionnaire for teemer, which at least once bear and for midwife, which work in delivery room or another gynecological ward. I find initiative of midwife in the sphere of alternativ obsterics if midwifes are interested in this problems. I make certain of resposibility of woman in birth at home. Last goal of my work was to find interest in possibility of choice the place of birth. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D19536
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account