Rezervační a prodejní systém

Show simple item record

dc.contributor.author Kysela, Jan
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:28:29Z
dc.date.available 2008-11-02T11:28:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30273
dc.description.abstract Cílem projektu bylo vytvořit webovou aplikaci rezervačního systému ubytovacích zařízení pro společnost Kubík a. s. Tato práce se v úvodní části zabývá popisem programovacích jazyků, technologií a vývojových nástrojů, které se používají při tvorbě webových aplikací. Dále je provedena analýza doposud vytvořených rezervačních systémů a jejich kritická komparace. V poslední části jsou popsány jednotlivé kroky vývoje rezervačního systému. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 3706278 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Rezervační systém cze
dc.subject programovací technologie cze
dc.subject vývojové prostředí cze
dc.subject PHP cze
dc.subject booking system eng
dc.subject program technology eng
dc.subject integrated development environment eng
dc.title Rezervační a prodejní systém cze
dc.title.alternative Booking and selling system cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rak, Josef
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The achievement of this project has been to make up a web application of the accommodation facilities-booking system designed for Kubík a. s. company. At the introduction the work describes program languages, technology and development implements used for the creation of web applications. Subsequently follows the analysis of the booking systems up to this time created. At the final part of the work are described single steps of the reservation systems-development. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19178
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account