Manažerské vzdělávání ve školícím středisku NEWTON Solutions Focused, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brodský, Zdeněk cze
dc.contributor.author Lukáčová, Karolína
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:15:38Z
dc.date.available 2008-11-02T11:15:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30266
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání dospělých a následně analýzou současného systému vzdělávání ve společnosti NEWTON Solutions focused, a.s.. Úvodem jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou, v teoretické části je popsán proces vzdělávání zaměstnanců, praktická část je zaměřena na konkrétní vzdělávací program. Cílem bakalářské práce je charakterizovat současnou situaci vzdělávání poskytovaného společností NEWTON Solutions focused, a.s., uvést zásadní nedostatky a na základě toho vyvodit potřebné změny. cze
dc.format 50 s., 8 s. příloh cze
dc.format.extent 2113583 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject řízení cze
dc.subject Lidské zdroje cze
dc.subject Vzdělávání cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject styly učení cze
dc.subject vzdělávací procesy cze
dc.subject Management eng
dc.subject Human Resources eng
dc.subject Education eng
dc.subject Employees eng
dc.subject modes of education eng
dc.subject educational processes eng
dc.title Manažerské vzdělávání ve školícím středisku NEWTON Solutions Focused, a.s. cze
dc.title.alternative Manager education in a training centre of NEWTON Solutions focused, a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the problems connected to further education and it analyzes the situation of current system of education in a company of NEWTON Solutions Focused, a.s.. At the beginning the main terms and definitions related to this broad issue are explained, theoretical part focuses on description of processes of employees education, whereas practical part focuses on a specific educational programme. The aim of this bachelor work is to characterize present-day situation of education provided by NEWTON Solutions Focused, a.s., to detect main imperfections and in addition to infer required alteration. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19242 cze
dc.identifier.signature D19242
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account