Chinese children growing up in 20th century Canada as reflected in Wayson Choy's The Jade Peony

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fridrichová, Irena
dc.contributor.author Chlumecká, Miluše
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:14:51Z
dc.date.available 2008-11-02T11:14:51Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30258
dc.description.abstract The paper analyzes life of Chinese children growing up in the first half of the 20th century in Canada and takes its evidence from Wayson Choy's The Jade Peony. It deals with difficult living conditions of the Chinese children in Canada, traditional views and expectations of their parents and other people of the community, and their struggle with individual indentities. To provide background for the study of the children's everyday life, history of Chinese immigration in Canada and a policy of Canadian multiculturalism is also explained. eng
dc.format 39 s. cze
dc.format.extent 499160 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Chinese children cze
dc.subject Canada cze
dc.subject Wayson Choy cze
dc.subject The Jade Peony cze
dc.subject Identity cze
dc.subject čínské děti eng
dc.subject Kanada eng
dc.subject Wayson Choy eng
dc.subject The Jade Peony eng
dc.subject Identita eng
dc.title Chinese children growing up in 20th century Canada as reflected in Wayson Choy's The Jade Peony eng
dc.title.alternative Čínské děti vyrůstající ve dvacátem století v Kanadě a jak se odráží v The Jade Peony od Waysona Choye cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vít, Ladislav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Práce analyzuje život čínských dětí, které vyrůstaly v první polovině dvacátého století v Kanadě. Výchozím zdrojem pro rozbor se stala kniha Waysona Choye The Jade Peony. Práce se zaměřuje na těžké životní podmínky čínských dětí v kanadském prostředí, tradiční výchovu v čínské rodině a komunitě a problémy s hledáním vlastní identity. Pro nastínění problému každodenního života dětí, práce v úvodní části obsahuje stručný přehled historie čínských imigrantů v Kanadě a kanadského multikulturního postoje vůči imigrantům. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19219
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account