Nové směry v oxidativní dehydrogenaci ethanu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Libor
dc.contributor.author Kutálek, Petr
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:13:02Z
dc.date.available 2008-11-02T11:13:02Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30239
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby ethenu. V první části jsou diskutovány základní aspekty heterogenních katalytických reakcí, charakterizace aktivity katalyzátorů a základní vlastnosti ethenu. Následně jsou systematicky diskutovány současné možnosti výroby ethenu, tj. dehydrogenace, termické krakování a fluidní katalytické krakování. Hlavní pozornost je pak zaměřena na oxidativní dehydrogenaci ethanu, jako alternativní možnost výroby ethenu. V bakalářské práci jsou diskutovány jednak výhody oxidativní dehydrogenace ethanu, jednak současný stav výzkumu tohoto procesu a jeho budoucí potenciál. Významná pozornost je zaměřena na diskusi v současnosti zkoumaných katalyzátorů pro oxidativní dehydrogenaci ethanu. cze
dc.format 36 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject katalýza cze
dc.subject ethen cze
dc.subject Oxidativní dehydrogenace cze
dc.title Nové směry v oxidativní dehydrogenaci ethanu cze
dc.title.alternative New directions in oxidative dehydrogenation of ethane eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor paper focuses on the problem of ethene production. Its first part discusses the basic aspects of heterogeneous catalytic reactions, characterization of catalyst activity, and basic characteristics of ethene. Subsequently, the contemporary possibilities of ethene production, i.e. dehydrogenation, thermic cracking and fluid catalytic cracking, are systematically discussed. The work further focuses on oxidative ethane dehydrogenation as a possible means of ethene production. The bachelor paper furthermore discusses the positives of oxidative ethane dehydrogenation, the current state of this process´ research and its future potential. A great attention is also paid to the currently examined catalysts for oxidative dehydrogenation of ethane. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19017
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account