Možnosti využití DPZ při hodnocení abiotických složek životního prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brunclík, Tomáš
dc.contributor.author Kovandová, Jitka
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:57:22Z
dc.date.available 2008-11-02T10:57:22Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30197
dc.description.abstract Tato bakalářská práce seznamuje s principy dálkového průzkumu země(DPZ). Zaměřuje se na možnosti hodnocení chemických vlastností abiotických složek životního prostředí ze snímků DPZ. Dále jsou zde uvedeny vlastnosti nejdůležitějších snímacích senzorů DPZ, které jsou vhodné pro hodnocení chemických vlastností abiotických složek životního prostředí. A také jsou zde zmíněny příklady aplikací DPZ při hodnocení přítomnosti chemických látek ve vodě, půdě a ovzduší. cze
dc.format 35 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject dálkový průzkum Země cze
dc.subject družicové systémy cze
dc.subject abiotické složky životního prostředí cze
dc.title Možnosti využití DPZ při hodnocení abiotických složek životního prostředí cze
dc.title.alternative Possibilities of RS usage for evaluation of abiotic components of environment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The subject of this work is to introduce the principles of land remote sensing(RS). This work is focused on possibilities of classification of chemical properties of abiotic components of environment from the remote sensing images. Further there are mentioned the characteristics of the most important RS sensors, that are suited fot evaluation of chemical properties of abiotic components of environment. Examples of RS applications for evaluation of chemical substances in water, soil and atmosphere are mentioned as well. eng
dc.description.department Ústav ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19314 cze
dc.identifier.signature D19314
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account