Welsh nationalism in literature

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga
dc.contributor.advisor Mama's baby (papa's maybe) eng
dc.contributor.author Zaňková, Veronika
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:51:04Z
dc.date.available 2008-11-02T10:51:04Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30194
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je ukázat do jaké míry se velšský nacionalismus odráží v současné velšské literatuře. Za tímto účelem byla provedena analýza souboru povídek „Mama’s Baby (Papa’s Maybe)”. Analýza potvrdila, že se velšský nacionalismus často objevuje ve velšské literatuře. V povídkách byly identifikovány jak přímé tak skryté odkazy na velšský nacionalismus, které byly detailně rozpracovány a podepřeny vědeckou teorií z oblasti nacionalismu. Je zde vysvětlena role povídky ve velšské literatuře a pro ukázku jsou zmíněna hlavní témata vybraných povídek z povídkového souboru. Pozornost je dále věnována konceptu identity a to nejprve všeobecně a poté je kladen důraz na problematiku identity národní a to zejména v prostředí Velké Británie. Myšlenka národní identity je dále rozvinuta rozsáhlou studií o nacionalismu. Nejprve jsou vysvětleny tři základní vědecké přístupy, které jsou doplněny stručným historickým vývojem nacionalismu. Následují vybrané části velšské historie, které umožňují porozumět konkrétním prvkům velšského nacionalismu v povídkách. Tyto prvky jsou dále detailně rozpracovány a rozděleny do třech oblastí. Nejprve vystupuje do popředí jazyková otázka a velšská kultura. Není opomenuta ani myšlenka velšské samosprávy, která je v povídkách reflektována a konečně ani konkrétní příklad velšského nacionalismu dvacátého století, který byl doprovázen násilným hnutím, spojený se zaplavováním velšských údolí. Pozornost je věnována především zaplavené vesničce Capel Celyn. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 286681 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject nationalism eng
dc.subject welsh literature eng
dc.title Welsh nationalism in literature eng
dc.title.alternative Velšský nacionalismus v literatuře cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Fridrichová, Irena
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to show the reflection of nationalism in Welsh literature. The thesis is based on the analysis of a selection of contemporary Welsh short fiction ‘‘Mama’s Baby (Papa’s Maybe)”. The analysis indicates that Welsh nationalism often appears in Welsh literature. Both explicit and implicit hints of nationalism were identified in the short stories and were interpreted in combination with the necessary theoretical background. The role of a short story as an art form in Welsh literature is explained and the themes of selected short stories from ‘‘Mama’s Baby (Papa’s Maybe)” are mentioned. The concept of identity is described in general and then applied to the main characters of selected stories concentrating especially on the issue of national identity in British environment. The idea of national identity is further developed by the elaboration on nationalism. It explains basic scientific approaches and historical development. Then the selected parts of Welsh history are described to provide background for the identification and subsequent analysis of nationalist ideas in the selection of the contemporary Welsh short fiction. Three main areas are included: the language question and Welsh culture, the vision of Welsh self-government and concrete example of violent nationalist movement connected with the flooding of Welsh valleys particularly with the Tryweryn Valley. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19208
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account