Marketingové nástroje společnosti ŘEMPO HOLOUBEK, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Dočkalová, Kateřina
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:50:23Z
dc.date.available 2008-11-02T10:50:23Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30185
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je deskripce a zhodnocení marketingového mixu a jeho nástrojů ve společnosti Řempo Holoubek, a.s.. V prvních dvou kapitolách je teoreticky popsáno marketingové řízení a jednotlivé nástroje marketingového mixu. Další část obsahuje informace o historii a současném profilu společnosti Řempo Holoubek, a.s.. Poslední část je zaměřena na využívání marketingových nástrojů společností v praxi. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 1386765 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Marketingové řízení cze
dc.subject marketingové nástroje cze
dc.subject produkty cze
dc.subject Ceny cze
dc.subject propagace cze
dc.subject distribuce cze
dc.subject velkoobchody cze
dc.subject marketing management eng
dc.subject marketing implements eng
dc.subject products eng
dc.subject Costs eng
dc.subject advertising eng
dc.subject distribution eng
dc.subject wholesales eng
dc.title Marketingové nástroje společnosti ŘEMPO HOLOUBEK, a.s. cze
dc.title.alternative Marketing implements of the company ŘEMPO HOLOUBEK, a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor work is description and evaluation of marketing mixture and its implements in the company Řempo Holoubek, a.s.. Marketing management and particular implements of marketing mixture are theoretically described in the first two chapters. The next part contents information about history and contemporary profile of the company Řempo Holoubek, a.s.. The last part is intended on practical use of companies’ marketing implements. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19233 cze
dc.identifier.signature D19233
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account