Metodika měření základních charakteristik skeneru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Syrový, Tomáš cze
dc.contributor.author Staněk, Martin
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:49:56Z
dc.date.available 2008-11-02T10:49:56Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30182
dc.description.abstract Cílem práce bylo stanovit charakteristiky, podle kterých by byl skener snadno definován a následně pomocí nich porovnáván s ostatními přístroji. Všechny testy použité pro měření charakteristik jednotlivých přístrojů jsou v různých modofikacích komerčně dostupné. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 968570 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject skenery cze
dc.subject charakteristiky cze
dc.subject porovnání cze
dc.subject scanner eng
dc.subject qualities according eng
dc.title Metodika měření základních charakteristik skeneru cze
dc.title.alternative Methods for assessment of scanner quality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Fribert, Miroslav cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work was specify the qualities according to which the scanner would be easily defined and thanks to them subsequently compared to other apparatus. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19177 cze
dc.identifier.signature D19177
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account