Nové směry ve vývoji povrchové ochrany kovových a nekovových materiálů pomocí povlaků s obsahem nanočástic TiO2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Černošek, Petr
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:49:26Z
dc.date.available 2008-11-02T10:49:26Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30175
dc.description.abstract Byly zkoumány vlastnosti a využití nanočástic pigmentu TiO2, jejich modifikace a způsoby stabilizace. Dále je zmíněna fotoaktivita oxidu titaničitého. Je popsán její princip a praktické využití pro samočisticí povrchy spolu s hydrofilními vlastnostmi. cze
dc.format 56 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject oxid titaničitý cze
dc.subject pigmenty cze
dc.subject nanočástice cze
dc.subject fotokatalýza cze
dc.subject pigments eng
dc.subject nanoparticles eng
dc.subject photocatalysis eng
dc.title Nové směry ve vývoji povrchové ochrany kovových a nekovových materiálů pomocí povlaků s obsahem nanočástic TiO2 cze
dc.title.alternative New trends in the development of surface protection of metal and nonometallic materials through the surface film with content of TiO2 nanoparticles eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The properties and usage of nanoparticles TiO2, their modification and ways of stabilization were examined. Further is mentioned photo-activity of titanium dioxide. There is described the principle and practical usage for selfcleaning surfaces toghether with hydrophile characteristics. cze
dc.description.department Ústav polymerních materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19354 cze
dc.identifier.signature D19354
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account